Dutch "X Nr" Set

Issuing Company: Unknown - Dutch Gum Card
Country of Issue: Sweden
Year of Issue: 1958
Color/B&W: Color
Number of Cards in Set: 300
Card Size: 1 3/4" x 2 3/4"
Issued as insert with what product:

Notes: Blank-backed, no company name listed.

X Nr. 1 Anita Ekberg
X Nr. 2 Sophia Loren
X Nr. 3 Doris Day
X Nr. 4 Jackie Lane
X Nr. 5 Janet Leigh
X Nr. 6 Cary Gray - Lassie
X Nr. 7 Tommy Dorsey
X Nr. 8 Rock Hudson
X Nr. 9 Perry Como
X Nr. 10 Tom Tryon
X Nr. 11 Dawn Addams
X Nr. 12 Sophia Loren
X Nr. 13 Doris Day
X Nr. 14 Terry Moore
X Nr. 15 Virginia Mayo
X Nr. 16 Stephen Boyd
X Nr. 17 Steven Allen
X Nr. 18 Rock Hudson
X Nr. 19 Frankie Laine
X Nr. 20 Eddie Fisher
X Nr. 21 Diana Dors
X Nr. 22 Sophia Loren
X Nr. 23 Doris Day
X Nr. 24 Jane Powell
X Nr. 25 June Allyson
X Nr. 26 Roy Rogers - Trigger
X Nr. 27 Sabu
X Nr. 28 Rock Hudson
X Nr. 29 Tab Hunter
X Nr. 30 Guy Madison
X Nr. 31 Diana Dors
X Nr. 32 Sophia Loren
X Nr. 33 Doris Day
X Nr. 34 May Britt
X Nr. 35 Silvana Mangano
X Nr. 36 Bing Crosby
X Nr. 37 Fess Parker
X Nr. 38 Rock Hudson
X Nr. 39 Don Murray
X Nr. 40 Tyrone Power
X Nr. 41 Janet Leigh
X Nr. 42 Sophia Loren
X Nr. 43 Doris Day - John Raitt
X Nr. 44 Romy Schneider
X Nr. 45 Peggy Lee
X Nr. 46 Richard Todd
X Nr. 47 Charlie Chaplin
X Nr. 48 Rock Hudson
X Nr. 49 Sal Mineo
X Nr. 50 Freddy Quinn
X Nr. 51 Jayne Mansfield
X Nr. 52 Gina Lollobrigida
X Nr. 53 Marion Michael
X Nr. 54 Rita Hayworth
X Nr. 55 Jean Simmons
X Nr. 56 Gary Cooper
X Nr. 57 Elvis Presley
X Nr. 58 Jeff Chandler
X Nr. 59 Renato Salvatori
X Nr. 60 Anthony Franciosa
X Nr. 61 Jayne Mansfield
X Nr. 62 Gina Lollobrigida
X Nr. 63 Marion Michael
X Nr. 64 Dorothy Malone
X Nr. 65 Patti Bradi
X Nr. 66 Randolph Scott
X Nr. 67 Elvis Presley
X Nr. 68 Clark Gable
X Nr. 69 Cornel Wilde
X Nr. 70 Adrian Hoven
X Nr. 71 Jayne Mansfield
X Nr. 72 Gina Lollobrigida
X Nr. 73 Marion Michael
X Nr. 74 Viveca Lindfors
X Nr. 75 Francoise Arnoul
X Nr. 76 John Payne
X Nr. 77 Elvis Presley
X Nr. 78 Tyrone Power
X Nr. 79 Barry Sullivan
X Nr. 80 Clark Gable
X Nr. 81 Jayne Mansfield
X Nr. 82 Gina Lollobrigida
X Nr. 83 Marion Michael
X Nr. 84 Debbie Reynolds
X Nr. 85 Francoise Arnoul
X Nr. 86 Sterling Hayden
X Nr. 87 Elvis Presley
X Nr. 88 Dean Martin
X Nr. 89 Mickey Rooney
X Nr. 90 George Nader
X Nr. 91 Jayne Mansfield
X Nr. 92 Gina Lollobrigida
X Nr. 93 Marion Michael
X Nr. 94 Debbie Reynolds
X Nr. 95 Martine Carol
X Nr. 96 Rod Cameron
X Nr. 97 Elvis Presley
X Nr. 98 Jeffrey Hunter
X Nr. 99 Glenn Ford
X Nr. 100 Slim Whitman
X Nr. 101 Mamie van Doren
X Nr. 102 Elizabeth Taylor
X Nr. 103 Pier Angeli
X Nr. 104 Rita Moreno
X Nr. 105 Nathalie Wood
X Nr. 106 John Derek
X Nr. 107 Pat Boone
X Nr. 108 James Dean
X Nr. 109 Anthony Perkins
X Nr. 110 Lex Parker
X Nr. 111 Mamie van Doren
X Nr. 112 Elizabeth Taylor
X Nr. 113 Pier Angeli
X Nr. 114 Judy Holliday
X Nr. 115 Audrey Hepburn
X Nr. 116 Gene Autry
X Nr. 117 Pat Boone
X Nr. 118 James Dean - Nathalie Wood
X Nr. 119 William Holden
X Nr. 120 Rossano Brazzi
X Nr. 121 Belinda Lee
X Nr. 122 Elizabeth Taylor
X Nr. 123 Anna Maria Pierangeli
X Nr. 124 Gail Russell
X Nr. 125 Leslie Caron
X Nr. 126 Rex Allen
X Nr. 127 Terry Moore - Pat Boone
X Nr. 128 James Dean
X Nr. 129 Rock Hudson
X Nr. 130 Robert Stack
X Nr. 131 Marilyn Monroe
X Nr. 132 Elizabeth Taylor
X Nr. 133 Maria Schell
X Nr. 134 Esther Williams
X Nr. 135 Zsa Zsa Gabor
X Nr. 136 Lassie
X Nr. 137 Pat Boone
X Nr. 138 Tiberio Mitri
X Nr. 139 Edmund Purdom - Linda Christian
X Nr. 140 Cary Grant
X Nr. 141 Belinda Lee
X Nr. 142 Elizabeth Taylor
X Nr. 143 Maria Schell
X Nr. 144 Mitsi Gaynor
X Nr. 145 Dinah Shore
X Nr. 146 Roy Rogers
X Nr. 147 Pat Boone
X Nr. 148 Ricardo Montalban
X Nr. 149 Nat "King" Cole
X Nr. 150 Stewart Granger
X Nr. 151 Harry Belafonte
X Nr. 152 James Dean
X Nr. 153 Anthony Perkins
X Nr. 154 Marlon Brando
X Nr. 155 Stewart Granger
X Nr. 156 Tony Curtis
X Nr. 157 Marion Michael
X Nr. 158 Sophia Loren
X Nr. 159 Brigitte Bardot
X Nr. 160 Elizabeth Taylor
X Nr. 161 Pat Boone
X Nr. 162 Billy Extine
X Nr. 163 Robert Wagner
X Nr. 164 Frank Sinatra
X Nr. 165 Laurence Olivier
X Nr. 166 John Wayne
X Nr. 167 Sophia Loren
X Nr. 168 Caterina Valente
X Nr. 169 Kim Novak
X Nr. 170 Vera Ellen
X Nr. 171 Pat Boone - Shirley Jones
X Nr. 172 Harry Belafonte
X Nr. 173 Robert Wagner
X Nr. 174 Frank Sinatra
X Nr. 175 Tony Curtis
X Nr. 176 Gina Lollobrigida
X Nr. 177 Marion Michael
X Nr. 178 Sophia Loren
X Nr. 179 Brigitte Bardot
X Nr. 180 Elisabeth Taylor
X Nr. 181 Pat Boone
X Nr. 182 Terry Dene
X Nr. 183 Robert Wagner
X Nr. 184 James Stewart
X Nr. 185 Clark Gable
X Nr. 186 Harry Belafonte
X Nr. 187 Marion Michael
X Nr. 188 Sophia Loren
X Nr. 189 Brigitte Bardot
X Nr. 190 Leslie Caron
X Nr. 191 Pat Boone - Shirley Jones
X Nr. 192 John Saxon
X Nr. 193 Alan Ladd
X Nr. 194 James Stewart
X Nr. 195 Tony Curtis
X Nr. 196 Pat Boone
X Nr. 197 Janet Leigh
X Nr. 198 Gina Lollobrigida
X Nr. 199 Sophia Loren
X Nr. 200 Marion Michael
X Nr. 201 Elvis Presley
X Nr. 202 John Saxon
X Nr. 203 Alan Ladd
X Nr. 204 Edmund Purdom
X Nr. 205 Richard Greene
X Nr. 206 Grace Kelly
X Nr. 207 Doris Day
X Nr. 208 Marion Michael
X Nr. 209 Gina Lollobrigida
X Nr. 210 Jean Simmons
X Nr. 211 Elvis Presley
X Nr. 212 John Saxon
X Nr. 213 Errol Flynn
X Nr. 214 Edmund Purdom
X Nr. 215 Tony Wright
X Nr. 216 Nat "King" Cole
X Nr. 217 Marion Michael
X Nr. 218 Doris Day
X Nr. 219 Gina Lollobrigida
X Nr. 220 Jan Sterling
X Nr. 221 Elvis Presley
X Nr. 222 Roy Anthony
X Nr. 223 Mark Stevens
X Nr. 224 Tab Hunter
X Nr. 225 Rossano Brazzi
X Nr. 226 Nat "King" Cole
X Nr. 227 Machiko Kyo
X Nr. 228 Doris Day- John Raitt
X Nr. 229 Gina Lollobrigida
X Nr. 230 Natalie Wood
X Nr. 231 Elvis Presley
X Nr. 232 Lionel Hampton
X Nr. 233 Peter Arne
X Nr. 234 Marlon Brando
X Nr. 235 Lex Barker
X Nr. 236 Adrian Hoven
X Nr. 237 Dorothy Dandridge
X Nr. 238 Doris Day - John Raitt
X Nr. 239 Kim Novak
X Nr. 240 Natalie Wood
X Nr. 241 Elvis Presley
X Nr. 242 Eddie Calvert
X Nr. 243 Russell Hayden
X Nr. 244 Marlon Brando
X Nr. 245 Nicole Maurey - Bing Crosby
X Nr. 246 Clark Gable
X Nr. 247 Sophia Loren
X Nr. 248 Caterina Valente
X Nr. 249 Kim Novak
X Nr. 250 June Allyson
X Nr. 251 Elvis Presley
X Nr. 252 Bing Crosby
X Nr. 253 Allen "Rocky" Lane
X Nr. 254 Rock Hudson
X Nr. 255 Jeff Chandler
X Nr. 256 Brigitte Bardot
X Nr. 257 Toni Sailor - Ingrid Andree
X Nr. 258 Anita Ekberg
X Nr. 259 Gina Lollobrigida
X Nr. 260 Jane Powell
X Nr. 261 Tommy Steele
X Nr. 262 Harry Belefonte
X Nr. 263 William Elliot
X Nr. 264 Rock Hudson
X Nr. 265 Ricardo Montalban
X Nr. 266 Brigitte Bardot
X Nr. 267 Sophia Loren
X Nr. 268 Anita Ekberg
X Nr. 269 Caterina Valente - Vittorio de Sica
X Nr. 270 Gina Lollobrigida
X Nr. 271 Tommy Steele
X Nr. 272 Elvis Presley
X Nr. 273 Harry Belafonte
X Nr. 274 Rock Hudson
X Nr. 275 Pat Boone
X Nr. 276 Anita Ekberg
X Nr. 277 Gina Lollobrigida
X Nr. 278 Brigitte Bardot
X Nr. 279 Jayne Mansfield
X Nr. 280 Sophia Loren
X Nr. 281 Elvis Presley
X Nr. 282 Little Richard
X Nr. 283 Kirk Douglas
X Nr. 284 Elvis Presley
X Nr. 285 Gary Cooper
X Nr. 286 Elizabeth Taylor
X Nr. 287 Gina Lollobrigida
X Nr. 288 Brigitte Bardot
X Nr. 289 Allison Hayes
X Nr. 290 June Allyson
X Nr. 291 Pat Boone
X Nr. 292 Harry James
X Nr. 293 Monte Hale
X Nr. 294 Harry Belafonte
X Nr. 295 Tony Curtis
X Nr. 296 Brigitte Bardot
X Nr. 297 Anita Ekberg
X Nr. 298 Jayne Mansfield
X Nr. 299 Terry Moore
X Nr. 300 Paul Anka


Dutch Movie Star Gum Cards Sales List
Dutch Movie Star Gum Cards Checklists | Movie Card Website Front Page