Visit the VNS Chat Board

Click here to email
Moderator Tom Boblitt
Between the Acts
T25
Set of 50
(issued at four factories)
..... Contributors
---------
Bob Forbes
Roger Nisly
Greg McClay
Bill Oliver
Jeff Forteza

View the T25 fronts only ... View the T25 checklist ... View Bob Forbes "set information"..

-1-
H.C.
Barnabee

1

1 - 493 MD

1 - 593 MD

1 - 549 NY

1 - 649 NY

-2-
Lawrence
Barrett

2

2 - 493 MD

2 - 593 MD

2 - 549 NY

2 - 649 NY

-3-
Maurice
Barrymore

3

3 - 493 MD

3 - 593 MD

3 - 549 NY

3 - 649 NY

-4-
David
Belasco

4

4 - 493 MD

4 - 593 MD

4 - 549 NY

4 - 649 NY

-5-
Digby
Bell

5

5 - 493 MD

5 - 593 MD

5 - 549 NY

5 - 649 NY

-6-
Kyrle
Bellew

6

6 - 493 MD

6 - 593 MD

6 - 549 NY

6 - 649 NY

-7-
Edwin
Booth

7

7 - 493 MD

7 - 593 MD

7 - 549 NY

7 - 649 NY

-8-
Neil
Burgess

8

8 - 493 MD

8 - 593 MD

8 - 549 NY

8 - 649 NY

-9-
George M.
Cohan

9

9 - 493 MD

9 - 593 MD

9 - 549 NY

9 - 649 NY

-10-
William
Collier

10

10 - 493 MD

10 - 593 MD

10 - 549 NY

10 - 649 NY

-11-
William H.
Crane

11

11 - 493 MD

11 - 593 MD

11 - 549 NY

11 - 649 NY

-12-
Peter
Dailey

12

12 - 493 MD

12 - 593 MD

12 - 549 NY

12 - 649 NY

-13-
Frank
Daniels

13

13 - 493 MD

13 - 593 MD

13 - 549 NY

13 - 649 NY

-14-
Leo
Ditrichstein

14

14 - 493 MD

14 - 593 MD

14 - 549 NY

14 - 649 NY

-15-
Henry E.
Dixey

15

15 - 493 MD

15 - 593 MD

15 - 549 NY

15 - 649 NY

-16-
J.E.
Dodson

16

16 - 493 MD

16 - 593 MD

16 - 549 NY

16 - 649 NY

-17-
John
Drew

17

17 - 493 MD

17 - 593 MD

17 - 549 NY

17 - 649 NY

-18-
Lew
Fields

18

18 - 493 MD

18 - 593 MD

18 - 549 NY

18 - 649 NY

-19-
W.J.
Florence

19

19 - 493 MD

19 - 593 MD

19 - 549 NY

19 - 649 NY

-20-
Edwin
Forrest

20

20 - 493 MD

20 - 593 MD

20 - 549 NY

20 - 649 NY

-21-
Eddie
Foy

21

21 - 493 MD

21 - 593 MD

21 - 549 NY

21 - 649 NY

-22-
James K.
Hackett

22

22 - 493 MD

22 - 593 MD

22 - 549 NY

22 - 649 NY

-23-
Otis
Harlan

23

23 - 493 MD

23 - 593 MD

23 - 549 NY

23 - 649 NY

-24-
Edward
Harrigan

24

24 - 493 MD

24 - 593 MD

24 - 549 NY

24 - 649 NY

-25-
Robert
Hilliard

25

25 - 493 MD

25 - 593 MD

25 - 549 NY

25 - 649 NY

-26-
Wm Hodge

26

26 - 493 MD

26 - 593 MD

26 - 549 NY

26 - 649 NY

-27-
De Wolf
Hopper

27

27 - 493 MD

27 - 593 MD

27 - 549 NY

27 - 649 NY

-28-
Sir Henry
Irving

28

28 - 493 MD

28 - 593 MD

28 - 549 NY

28 - 649 NY

-29-
Louis
James

29

29 - 493 MD

29 - 593 MD

29 - 549 NY

29 - 649 NY

-30-
Joseph
Jefferson

30

30 - 493 MD

30 - 593 MD

30 - 549 NY

30 - 649 NY

-31-
Herbert
Kelcey

31

31 - 493 MD

31 - 593 MD

31 - 549 NY

31 - 649 NY

-32-
Wilton
Lackaye

32

32 - 493 MD

32 - 593 MD

32 - 549 NY

32 - 649 NY

-33-
Louis
Mann

33

33 - 493 MD

33 - 593 MD

33 - 549 NY

33 - 649 NY

-34-
Richard
Mansfield

34

34 - 493 MD

34 - 593 MD

34 - 549 NY

34 - 649 NY

-35-
Robert
Mantell

35

35 - 493 MD

35 - 593 MD

35 - 549 NY

35 - 649 NY

-36-
Frank
Mayo

36

36 - 493 MD

36 - 593 MD

36 - 549 NY

36 - 649 NY

-37-
John
McCullough

37

37 - 493 MD

37 - 593 MD

37 - 549 NY

37 - 649 NY

-38-
Henry
Miller

38

38 - 493 MD

38 - 593 MD

38 - 549 NY

38 - 649 NY

-39-
Chauncey
Olcott

39

39 - 493 MD

39 - 593 MD

39 - 549 NY

39 - 649 NY

-40-
John T.
Raymond

40

40 - 493 MD

40 - 593 MD

40 - 549 NY

40 - 649 NY

-41-
Stuart
Robson

41

41 - 493 MD

41 - 593 MD

41 - 549 NY

41 - 649 NY

-42-
Sol Smith
Russell

42

42 - 493 MD

42 - 593 MD

42 - 549 NY

42 - 649 NY

-43-
Otis
Skinner

43

43 - 493 MD

43 - 593 MD

43 - 549 NY

43 - 649 NY

-44-
E.A. Sothern

44

44 - 493 MD

44 - 593 MD

44 - 549 NY

44 - 649 NY

-45-
Denman
Thompson

45

45 - 493 MD

45 - 593 MD

45 - 549 NY

45 - 649 NY

-46-
John
Lester
Wallack

46

46 - 493 MD

46 - 593 MD

46 - 549 NY

46 - 649 NY

-47-
David
Warfield

47

47 - 493 MD

47 - 593 MD

47 - 549 NY

47 - 649 NY

-48-
Joe
Weber

48

48 - 493 MD

48 - 593 MD

48 - 549 NY

48 - 649 NY

-49-
Francis
Wilson

49

49 - 493 MD

49 - 593 MD

49 - 549 NY

49 - 649 NY

-50-
Frank
Worthing

50

50- 493 MD

50 - 593 MD

50 - 549 NY

50 - 649 NY